RTLry

RTLry

keskiviikko, 13 touko 2015 00:00

Vuoden rakennuttajakonsultti 2013

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ssä ryhmäpäällikkönä työskentelevä Kari Vornanen on valittu vuoden rakennuttajakonsultiksi.Työurallaan hän on erikoistunut muun muassa vaativiin sairaala- ja laboratoriohankkeisiin. Tällä hetkellä hän toimii Matinkylän metrokeskuksen LVIA-asiantuntijana ja Helsingin yliopiston kemian laitoksen peruskorjaushankkeen projektipäällikkönä. Hänen laaja-alaiseen kokemukseensa kuuluu projektinjohtotehtäviä suunnittelutoimiston ja urakoitsijan palveluksessa, rakennus- ja taloteknisiä valvontatehtäviä sekä suunnittelutehtäviä. Lisäksi hänellä on kokemusta ulkomaan kohteista Venäjältä.

Tuomaristo kiitti Kari Vornasen monipuolista hankeosaamista ja taloteknistä rakennuttamisosaamista. Vornasen johtamat hankkeet ovat laajoja ja vaativia sekä kukin omalla tavallaan ainutlaatuisia erityisesti tekniikkansa puolesta. Vornanen on vahva talotekninen rakennuttaja, joka luo loistavat edellytykset rakennusten hyvien sisäolosuhteiden onnistumiselle, energiatehokkuudelle ja käyttäjien tyytyväisyydelle. Vornasen osaamisella tilaajat varmistavat investointien pitkän käyttöiän sekä huollettavuuden ja helpon ylläpidon.
    Kari Vornanen HTJ Oy
Kari Vornanen on luotettava ammattilainen, joka pystyy johtamaan ja ohjaamaan projekteja siten, että tilaajan asettamat tavoitteet saavutetaan. Lisäksi Vornanen on arvostettu ammattilainen alan kehittäjänä, opettajana ja luennoitsijana.

Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n valitsema vuoden rakennuttajakonsultti palkittiin Rakennuttajapäivillä 24.1.2014. Viisijäseninen palkintoraati koostuu RAKLIn rakennuttaminen -toimikunnasta.

Lisätiedot: Johanna Aho, RTL, puh. 040 4857596.

keskiviikko, 13 touko 2015 00:00

Vuoden rakennuttajakonsultti 2012

ISS Prokossa projektipäällikkönä työskentelevä Erkki Savolainen on valittu vuoden rakennuttajakonsultiksi. Savolainen on ansioitunut erityisesti vaativien toimitilakohteiden rakennuttamisessa ulkomaille. Muun muassa Suomen valtio on luottanut Savolaisen osaamiseen valitessaan itselleen edustajaa vaativiin suurlähetystöhankkeisiin. Rakennuttajatoimistojen liitto RTL:n valitsema vuoden rakennuttajakonsultti palkittiin Rakennuttajapäivillä 24.1.2013.

Erkki Savolaisella on kansainvälisissä tehtävissä vaadittava kyky verkostoitua ja perehtyä paikallisiin tapoihin. Hänen ammattitaitonsa pohjautuu vankkaan suunnittelu- ja rakennuttamisosaamiseen. Erityisen ansioitunut Savolainen on toimitilaturvallisuuden saralla. Hänelle ovat tuttuja niin uudisrakentamis- kuin vaativat peruskorjaushankkeetkin. Erkki Savolainen toimii hankkeissa luontevasti tilaajan edustajana ja palkintona tästä hänellä on useita erittäin pitkiä asiakassuhteita.
Alan toimintatapojen aktiivinen kehittäjä

Erkki Savolaisella on kokemusta rakennuttamisesta jo neljältä vuosikymmeneltä. Hän on jakanut osaamisensa myös muiden käyttöön kehittämällä alan yhteisiä toimintatapoja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyen, mitä kilpailun tuomaristo erityisesti arvosti. Savolaisen kädenjälkensä näkyy esimerkiksi RT-korteissa, normistoissa ja riskien kartoituksen menetelmien kehittämisessä.

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Jukka Timonen, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 0400 404 829

Kuva: Kuvapalvelut/Hämeenlinna

keskiviikko, 13 touko 2015 00:00

Vuoden rakennuttajakonsultti 2011

Jaakko Naamanka on valittu Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Hän on monipuolinen rakennuttajakonsultti, jonka erityisosaamisena ovat suuret projektit ja projektiallianssit.

Vuoden rakennuttajakonsultin valinnan teki Rakennuttajatoimistojen Liitto - RTL ry ja se julkistettiin 19.1.2012 Rakennuttajapäivillä Hämeenlinnassa. Palkitsemisesta päättäneen raadin mukaan Jaakko Naamangan ominaisuuksiin kuuluvat innovatiivisuus, tarkkuus ja korkeatasoinen insinööriosaaminen.

"Jaakko on taustaltaan suunnittelija, minkä vuoksi hän ymmärtää suunnittelun ja laadun merkityksen hankkeen onnistumisessa. Hänen monipuolisuuttaan kuvastavat mm. osallistuminen uusien hankinta- ja toteutusmallien kehittämiseen (allianssit ja hybridit) sekä tietomallinnuksen hyväksikäyttö rakennuttamisessa", kertoo Juhani Karhu, RTL:n puheenjohtaja.
Luottamuksen arvoinen neuvottelija ja asiantunteva rakennuttajakonsultti

Raati kiittää Jaakkoa erityisesti alan toimintamallien kehittämisestä. Lisäksi hänen toimeksiantolistallaan on useita samanaikaisia projekteja, mikä kertoo siitä, että hän nauttii asiakkaiden luottamusta.
Jaakko Naamangalla ja hänen tiimillään on ollut tärkeä rooli Kehä I:n Leppävaaran Mestarintunnelin rakennushankkeessa. Lisäksi Jaakko ja hänen tiiminsä on ollut mukana koko Kehä I:n perusparannusprojektissa, joka valmistui vuoden etuajassa. Sama työmaa valittiin vuonna 2010 infratyömaaksi. Työmaalla käytettiin ja kehitettiin ennakkoluulottomasti uusia menetelmiä. Näistä voidaan mainita mm. tunnelilouhinnan osalta Q-lukuun pohjautuva urakoinnin maksuperuste sekä kahdenkeskiset keskustelutilaisuudet tilaajan ja palveluntuottajan välillä. Keskustelukäytäntö lisäsi merkittävästi molemminpuolista ymmärrystä hankkeesta ja se näkyi muun muassa tarjouksien hyvänä laatuna. Keskustelukäytäntö on nyttemmin levinnyt laajempaankin käyttöön.

Jaakko on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä Suomeen uutta, ns. allianssi-toimintamallia. Hän on ollut keskeisessä asemassa Lielahti-Kokemäki-ratahankkeen allianssissa, joka oli Suomen ensimmäinen allianssihanke.

Jaakko Naamanka on ollut Sweco PM Oy:n palveluksessa vuodesta 2003 alkaen. Hänen kerrotaan olevan paitsi rautainen ammattilainen myös aivan mahtava työkaveri.

Lisätietoja:
Juhani Karhu, aluejohtaja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, puh. 040 593 3783

perjantai, 24 huhtikuu 2015 00:00

Ensimmäinen rakennuttajakonsultti

Yhteistyökyky nosti Juhani Karhun vuoden rakennuttajakonsultiksi

Juhani Karhu on valittu Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Hänen vahvuuksiaan ovat monipuolisuus, kokemus vaativista rakennushankkeista ja kyky asettua hankkeessa molempien osapuolten, sekä rakennuttajan että urakoitsijan, asemaan. Valinnan suoritti rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ja se julkistettiin Rakennuttajapäivillä Hämeenlinnassa.

Palkitsemisesta päättänyt raati luonnehtii Juhani Karhua erittäin yhteistyökykyiseksi ja tasapuoliseksi kaikkia projektin osapuolia kohtaan. Hänen työskentelytapansa on suunnitelmallinen, mutta hän pystyy sopeutumaan myös yllättäviin tilanteisiin, joissa etsii aktiivisesti kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Karhu osaa hankkeissa huomioida niin hankkeen taloudelliset ja laadulliset kuin sen koko elinkaareenkin liittyvät näkökohdat, kuten ympäristövaikutukset.

Juhani Karhu on taitava neuvottelija ja työssään tunnollinen ja ahkera. Karhu hallitsee sopimus- ja muut rakennuttamisen perusasiat, mikä on ehdoton edellytys tilaajan luottohenkilönä toimimiselle. Rakennuttajakonsultin on tunnettava perinpohjaisesti hankekokonaisuus ja osattava hallita muun muassa kustannusten kehitystä.

Yhteisten työkalujen aktiivinen kehittäjä

Yksi Karhun valintaan vuoden rakennuttajakonsultiksi vaikuttaneista seikoista oli se, että hän on aktiivisesti pyrkinyt etsimään uusia ja entistä parempia toimintatapoja ja näkökulmia toteuttamissaan hankkeissa. Jatkuvan oman osaamisensa päivittämisen lisäksi Juhani Karhu on ollut aina mielellään mukana myös kehittämässä alan yhteisiä toimintamalleja ja jakanut tietämystään.

Kokemusta rakentamisalan kaikista näkökulmista

Tällä hetkellä Juhani Karhu työskentelee aluejohtajana A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssä. Hän on toiminut projektinjohtajana esimerkiksi Musiikkitalon ja Vuosaaren sataman portti- ja logistiikkakeskusten hankkeissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös urakoitsijan ja suunnitteluyrityksen palveluksessa, joten hänellä on erittäin vankka ja monipuolinen kokemus alalta. 
Vuoden rakennuttajakonsultti valittiin nyt ensimmäistä kertaa. Palkitsemisella halutaan tuoda esiin tämän jatkuvasti kasvavan ammattikunnan merkitystä ja nostaa esiin rakennuttamisen osaajia.

Lisätietoja: 
Juhani Karhu, aluejohtaja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, puh. 040 593 3783 
Riikka Vitakoski, asiamies, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 050 527 0795

keskiviikko, 29 huhtikuu 2015 00:00

Vuoden rakennuttajakonsultti 2013

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ssä ryhmäpäällikkönä työskentelevä Kari Vornanen on valittu vuoden rakennuttajakonsultiksi.Työurallaan hän on erikoistunut muun muassa vaativiin sairaala- ja laboratoriohankkeisiin. Tällä hetkellä hän toimii Matinkylän metrokeskuksen LVIA-asiantuntijana ja Helsingin yliopiston kemian laitoksen peruskorjaushankkeen projektipäällikkönä. Hänen laaja-alaiseen kokemukseensa kuuluu projektinjohtotehtäviä suunnittelutoimiston ja urakoitsijan palveluksessa, rakennus- ja taloteknisiä valvontatehtäviä sekä suunnittelutehtäviä. Lisäksi hänellä on kokemusta ulkomaan kohteista Venäjältä.

Tuomaristo kiitti Kari Vornasen monipuolista hankeosaamista ja taloteknistä rakennuttamisosaamista. Vornasen johtamat hankkeet ovat laajoja ja vaativia sekä kukin omalla tavallaan ainutlaatuisia erityisesti tekniikkansa puolesta. Vornanen on vahva talotekninen rakennuttaja, joka luo loistavat edellytykset rakennusten hyvien sisäolosuhteiden onnistumiselle, energiatehokkuudelle ja käyttäjien tyytyväisyydelle. Vornasen osaamisella tilaajat varmistavat investointien pitkän käyttöiän sekä huollettavuuden ja helpon ylläpidon.
    Kari Vornanen HTJ Oy
Kari Vornanen on luotettava ammattilainen, joka pystyy johtamaan ja ohjaamaan projekteja siten, että tilaajan asettamat tavoitteet saavutetaan. Lisäksi Vornanen on arvostettu ammattilainen alan kehittäjänä, opettajana ja luennoitsijana.

Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n valitsema vuoden rakennuttajakonsultti palkittiin Rakennuttajapäivillä 24.1.2014. Viisijäseninen palkintoraati koostuu RAKLIn rakennuttaminen -toimikunnasta.

Lisätiedot: Johanna Aho, RTL, puh. 040 4857596.

Ota yhteyttä

RTL:n toiminnan tavoite on parantaa rakennuttajakonsultin profiloitumista hankkeen johtamisen osaajana. RTL:n missiona on rakennuttajakonsulttien toimintaympäristön parantaminen sekä toimintaympäristön muutosten ennakoiminen, seuraaminen ja hallinta. Voit ottaa meihin helposti yhteyttä viereisellä lomakkeella.

  •    RTLry, Annankatu 24, 2. kerros, 00100 Helsinki
  •    Juho Kess, puhelin 050 534 3955
  •    etunimi.sukunimi(at)rtlry.fi