Eduskunta on hyväksynyt uuden rakentamislain keskiviikkona 1.3.2023. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Mittavaa lakikokonaisuutta on valmisteltu useiden vuosien ajan. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan lain käytännön vaikutukset jäävät nähtäviksi, sillä valmistelun aikana ei ole toteutettu riittävää vaikutustenarviointia. Rakli näkee hyvänä, että ympäristövaliokunta on korostanut alan ottamista tiiviisti mukaan lakiin liittyvien asetusten valmisteluun.

Mikko Somersalmi Tekninen johtaja

+358407207645 mikko.somersalmi@rakli.fi

Rakennuttamisen ja ylläpidon kehittäminen, suhdanteet, kiinteistön elinkaari ja vastuullisuus, rakennuttamisen säädösympäristö

”On huomattava, että vaikka laki nyt hyväksyttiinkin eduskunnassa, niin monelta osin lain myötä tulevat vaatimukset tarkennetaan säädettävillä asetuksilla. Ympäristövaliokunta on korostanut, että näitä asetuksia on työstettävä tiivisti yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan kanssa, josta olemme Raklissa iloisia. Rakentamislain vaikutukset näkyvät suoraan rakentamisessa ja rakennushankkeissa, ja siksi on tärkeää, että alan ääni tulee kuulluksi”, toteaa Raklin Mikko Somersalmi.

Uudessa rakentamislaissa rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Osana lupaprosessia on esitettävä rakennus- ja purkumateriaaliselvitys. Rakentamislupaa haettaessa on hankkeeseen ryhtyvän tehtävä ilmastoselvitys, jossa raportoidaan uuden rakennuksen tai laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki.

Eduskuntakäsittelyssä lakiesitykseen tuli vielä useita muutoksia, joista yksi merkittävimpiä oli käyttötarkoituksen muutoksia helpottava kirjaus poikkeamislupapykälään.

”Niin ilmaston kuin kansantalouden näkökulmasta tyhjät, käyttämättömät tilat ovat silkkaa tuhlausta. Se, että tilat saadaan käyttöön, jolla on kysyntää, on erinomainen asia. Yksittäisessä kohteessa poikkeamislupamenettely on ketterämpi kuin kaavan uudistaminen”, korostaa Somersalmi.

Lue alkuperäinen

Tutustu myös näihin artikkeleihimme

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on mo

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023 -raportti alleviivaa systeemisen muutoksen tarvetta, sillä rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kahdessa vuodessa kaikilla

Lue lisää
Lean-rakentamisen hyödyt tulevat esiin työmaakierroksilla

Lean-rakentamisen hyödyt tulevat esiin työmaakierroksilla

Raklin lean-rakennuttamisen verkosto vieraili helmikuussa Hoasin viihtyvyyskorjaustyömaalla Helsingin Viikissä.

Lue lisää
Korjausrakentamisen ajoitusmallin julkistus

Korjausrakentamisen ajoitusmallin julkistus

Korjausrakentamisen ajoitusmalli -työkalu on kehitetty yhteistyössä Raklin ja Rakennusteollisuuden jäsenten kanssa auttamaan ammattimaisia tilaajia, omistajia sekä rakennuttajia ja rakentajia

Lue lisää