Yhteistyökyky nosti Juhani Karhun vuoden rakennuttajakonsultiksi

Juhani Karhu on valittu Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Hänen vahvuuksiaan ovat monipuolisuus, kokemus vaativista rakennushankkeista ja kyky asettua hankkeessa molempien osapuolten, sekä rakennuttajan että urakoitsijan, asemaan. Valinnan suoritti rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ja se julkistettiin Rakennuttajapäivillä Hämeenlinnassa.

Palkitsemisesta päättänyt raati luonnehtii Juhani Karhua erittäin yhteistyökykyiseksi ja tasapuoliseksi kaikkia projektin osapuolia kohtaan. Hänen työskentelytapansa on suunnitelmallinen, mutta hän pystyy sopeutumaan myös yllättäviin tilanteisiin, joissa etsii aktiivisesti kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Karhu osaa hankkeissa huomioida niin hankkeen taloudelliset ja laadulliset kuin sen koko elinkaareenkin liittyvät näkökohdat, kuten ympäristövaikutukset.

Palkitsemisesta päättänyt raati luonnehtii Juhani Karhua erittäin yhteistyökykyiseksi ja tasapuoliseksi kaikkia projektin osapuolia kohtaan. Hänen työskentelytapansa on suunnitelmallinen, mutta hän pystyy sopeutumaan myös yllättäviin tilanteisiin, joissa etsii aktiivisesti kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Karhu osaa hankkeissa huomioida niin hankkeen taloudelliset ja laadulliset kuin sen koko elinkaareenkin liittyvät näkökohdat, kuten ympäristövaikutukset.

Juhani Karhu on taitava neuvottelija ja työssään tunnollinen ja ahkera. Karhu hallitsee sopimus- ja muut rakennuttamisen perusasiat, mikä on ehdoton edellytys tilaajan luottohenkilönä toimimiselle. Rakennuttajakonsultin on tunnettava perinpohjaisesti hankekokonaisuus ja osattava hallita muun muassa kustannusten kehitystä.

Yhteisten työkalujen aktiivinen kehittäjä

Yksi Karhun valintaan vuoden rakennuttajakonsultiksi vaikuttaneista seikoista oli se, että hän on aktiivisesti pyrkinyt etsimään uusia ja entistä parempia toimintatapoja ja näkökulmia toteuttamissaan hankkeissa. Jatkuvan oman osaamisensa päivittämisen lisäksi Juhani Karhu on ollut aina mielellään mukana myös kehittämässä alan yhteisiä toimintamalleja ja jakanut tietämystään.

Kokemusta rakentamisalan kaikista näkökulmista

Tällä hetkellä Juhani Karhu työskentelee aluejohtajana A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssä. Hän on toiminut projektinjohtajana esimerkiksi Musiikkitalon ja Vuosaaren sataman portti- ja logistiikkakeskusten hankkeissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös urakoitsijan ja suunnitteluyrityksen palveluksessa, joten hänellä on erittäin vankka ja monipuolinen kokemus alalta. 
Vuoden rakennuttajakonsultti valittiin nyt ensimmäistä kertaa. Palkitsemisella halutaan tuoda esiin tämän jatkuvasti kasvavan ammattikunnan merkitystä ja nostaa esiin rakennuttamisen osaajia.

Lisätietoja: 
Juhani Karhu, aluejohtaja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, puh. 040 593 3783 
Riikka Vitakoski, asiamies, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 050 527 0795

Muut saavutuksemme

Vuoden rakennuttajakonsultti 2011

Vuoden rakennuttajakonsultti 2011

Jaakko Naamanka on valittu Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Hän on monipuolinen rakennuttajakonsultti, jonka erityisosaamisena ovat suuret projektit ja projektiallianssit.

Lue lisää
Vuoden rakennuttajakonsultti 2012

Vuoden rakennuttajakonsultti 2012

ISS Prokossa projektipäällikkönä työskentelevä Erkki Savolainen on valittu vuoden rakennuttajakonsultiksi. Savolainen on ansioitunut erityisesti vaativien toimitilakohteiden

Lue lisää
Vuoden rakennuttajakonsultti 2013

Vuoden rakennuttajakonsultti 2013

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ssä ryhmäpäällikkönä työskentelevä Kari Vornanen on valittu vuoden rakennuttajakonsultiksi.

Lue lisää